NordsjællandSmilingDanmark

Visit Nordsjælland nu Smiling Nordsjælland

Velkommen til Kongernes Nordsjælland – Smiling Nordsjælland

Visit-Nordsjælland

Per Frost blev ny formand for det nu opløste Visit Nordsjælland

Visit Nordsjælland har i 2020 udpeget Per Frost Henriksen som ny formand
skrev Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg den 06. maj 2020 kl. 09:41

Byrådsmedlem i Fredensborg Kommune Per Frost Henriksen har siden 9. december fungeret som formand for VisitNordsjællands, efter den tidligere formand trak sig, men nu har bestyrelsen valgt ham som ny formand.

Det skete den 28. april, hvor der blev afholdt generalforsamling i VisitNordsjælland, og hvor repræsentantskabets medlemmer på grund af Corona mødtes på en lidt anderledes facon end vanligt, nemlig via videokonference.

Per Frost formand for Visit Nordsjælland

Og den nyvalgte formand ser frem til nye kampagner for at tiltrække danskere til Nordsjælland.

"Midt i den vildeste krise i turisterhvervet er jeg blevet formand for VisitNordsjælland. Der er brug for alle kræfter for at redde turismen. Det bliver en sej kamp, som kræver sammenhold og masser af fælles kraft," siger formand Per Frost Henriksen i en pressemeddelelse.

Per Frost Henriksen har været fungerende formand siden Mikkel Aarø-Hansen, direktør i Wonderful Copenhagen, trak sig som formand for turismesamarbejdet. - Nu har Helsingør Kommune også trukket sig fra samarbejde med VisitNordsjælland og foreningen må finde nye lokaler og de efterladte Kommuner i den tidliger VISITNORDSJÆLLAND F.M.B.A  må finde et nyt samarbejde og kalder sig nu "Nordsjællands turismeorganisation" og benyter indtil videre det samme Domainenavn Visitnordsjaelland.dk, - - dog uden lovformeligt at oplyse CVR: registrerings nummer.

Per Frost Henriksen har siddet i VisitNordsjællands bestyrelse gennem en årrække og kommer med bred politisk ledererfaring fra 30 år i kommunalpolitik og medlem af en del bestyrelser. Han er blandt andet formand for DGI Nordsjælland og FGU Øresund og medlem af Rungsted Gymnasiums bestyrelse og Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland.

VisitNordsjælland er et turismesamarbejde mellem kommunerne Hillerød, Halsnæs, Gribskov, og Fredensborg men efter Helsingør sammen med Danmark´s reviæra og indbegrebet af Nordsjælland, har opløst foreningen, tjahh? så eksisterer VisitNordsjælland defaktum ikke mere.

VisitNordsjælland udspringer af det daværende Vækst & Viden Hvor Helsingør kommune efter opløsning af Vækst & Viden i 2009 - 2011 stod med personale fra Vækst & Viden - Men efter nogen tumult og base i Espergærde, blev der dannet et samarbejde mellem kommunerne Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Fredensborg, og en ny turismeorganisation VISITNORDSJÆLLAND F.M.B.A. var født pr. 06-10-2009, men forinden blev alle Helsingør´s digitale platforme nedlagt og promovering af Nordsjælland - (de fem komuner) blev lagt i hænderne på VisitDanmark.

og i 2010 genoplives visitnordsjaelland.dk - som Helsingør kommune havde regisreret tilbage i 2005 men da SmilingDanmark Trapper ned for Gratis Promovering i 2018 falder Turismetilgangen og resultterer i en voldsom tilbagegang , specielt Helsingør falder drastisk og fra at være førende så længe SmilingDanmark ydede promotion støtte til nu at være den dårligste af alle i hele Danmark til at tiltrække overnattende turister. 

Der er efter et markant fald i Turismestrømmen til Nordsjælland, nu lagt en ny strategi for at genvinde de turister SmilingDanmark i ti år "har leveret gratis" - spesielt vil det blive meget svært for den nye formand at lægge en strategi der skaffer de mange Asiater tilbage, - Spesielt i Asien og Australien var SmilingDanmark og SmilingChina meget stærke 

Det viser sig da også at Annette Sørensen ikke magter at rette op på det fatale fald og store tilbagegang i overnattende turister i Nordsjælland i 2018 - 2019, og Anette Sørensen og Visit Nordsjælland er nu fyret og Helsingør Kommune hat opsagt samarbejdet til ophørt pr. 01-01-2021.

Ideen Visitnordsjælland er udsprunget/genoplivet af  Vækst & Viden i Helsingør og domainet visitnordsjaelland.dk er registreret af  Helsingør kommune i 2005, derfor er spørgsmålet, - - - Hvem er visitnordsjæland ? og kan Helsingør kommune have mere ret til domainenavnet visitnordsjaelland.dk (som den største by i Nordsjælland) og fordi Helsingør kommune allerede i 2005 registrrerede domainet visitnordsjælland.dk

VISITNORDSJÆLLAND F.M.B.A.   er registrreret  i 2009  med  CVR: 32499171 - - altså samme år som Café Olai har registreret visit-nordsjælland.dk

Allerede i 2008 havde Café Olai registreret helsingorby.dk og helsingorborger.dk for at promovere Helsingør for vores turister og for at tvinge mere "gennemsigtighed" i Kommunen. (som på daværende tidspunkt ikke havde nogen egentlig oplysningsplatform)

Café Olai registrerede allerede i 2009 domainet visit-nordsjælland.dk for at supplere promoveringen af  Nordsjælland med større vægt på Helsingør hvor Café Olai har interesserne, og for at vise den daværende direktør i Vækst & Viden hvordan en turistportal kunne laves

Der er nu dyb splittelse mellem "ejerne" af den forening som dengang blev dannet af Helsingør Kommune som en forening med  Hillerød - Fredensborg -Halsnæs - Frederikssund - Helsingør (før kommunalreformen)  hvor Helsingør altid har været den drivende kraft. 

Fordi Helsingør nu har opsagt samarbejdet og har trukket sig fra foreningen, - så er foreningen jo ikke længere en forening mellem fem kommuner, men er reelt opløst og de fire andre kommuner må etablere en ny forening med ny fordeligspolitik som jo også er sket ved ny formand (fra Fredensborg kommune) samt flytning med adresse i Hillerød.

VISITNORDSJÆLLAND F.M.B.A. er nu opløst og der er tilsyneladende opstået en ny foreninge mellem   som endnu ikke er registreret .   foreningen kalder sig foreløbig " Nordsjællands turismeorganisation" men benytter stadig domainet visitnordsjaelland.dk - dog uden at oplyse navnet  Nordsjællands turismeorganisation og uden at oplyse foreningens CVR. Nr. som er lovpligtigt.

Hvem er  "Nordsjællands turismeorganisation" ? 

Der er efter opløsning af foreningen pr. 01-01-2021, dyb splid mellem en forsmået Annette Sørensen tidligere direktør i VISITNORDSJÆLLAND F.M.B.A. og andre turistportaler, Helsingør Kommune og turisterhvervene om retten til domainet visitnordsjaelland.dk som efter Helsingør´s udtrædelse/nedlæggelse af foreningen, - herefter reelt ikke har nogen ejer.

Hvem skal den retmæssige ejer være i fremtiden.

1. Helsingør Kommune som er den oprindelige registrant og initiativtager til VisitNordsjælland samarbejdet, og fordi Helsingør med "Den Danske Riviera Hornbæk" Ålsgårde Snekkersten og Espergærde som indbegrebet af Nordsjælland og "Danmark´s lystige hjørne" ?

2. En ny kommerciel destination udvikler der på forhånd har både bebudet og har nu bevist at Helsingør - indbegrebet af Nordsjælland helt er fjernet fra turist portalen og alle promoverede erhvervsvirksomheder er også helt fjernet fra Nordsjælland siden til stor skade for hele turistindustrien i Nordsjælland

3. visitnordsjaelland.dk skal overdrages til samlingen af de private turistportaler der i forvejen promoverer Helsingør Nordsjælland  og Kromborg - Cityforeningen - turistforeningen - handelsstandsforeningen (på den måde får hele Nordsjælland mest ud af turist satsningen) sammen med visit-nordsjælland.dk - helsingør-turistforening.dk - helsingorby.dk - helsingorborger.dk - visit-helsingoer.dk m.fl.

Domainet visitnordsjaelland.dk er den femte største/mest læste turistportal og når Anette Sørensen fuldstændig sletter alt omkring Helsingør og de omkringliggende byer og erhverv i Nordsjælland, så vil det de kommende år betyde Mia. tab og en voldsom tilbagegang i nordsjælland´s turistindtægter.

Derfor er det vigtigt at ejerskabet af Danmarks femte største turistportal overdrages og ansvaret for en fortsat promovering af Nordsjælland overlades og inddrages i den i forvejen eksisterende samling af turistportaler med samme formål og interesse, nemlig at styrke Nordsjællands turisme med vægt på at tiltrække flere "long term" turister.

Den nye formand bebuder nu "MOD NYE TIDER "

Læs også: ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

VISITNORDSJÆLLAND F.M.B.A. er registreret i 2009 med CVR: 32499171  og er nu opløst.

Efter Helsingør er udtrådt som partner pr. 01. 01. 2021 er foreningssamarbejdet VISITNORDSJÆLLAND opløst og eksisterer ikke længere.
.
Et nyoprettet kommercielt selskab som kalder sig "Nordsjællands turismeorganisation", udgiver sig for at være rette indehaver af domænenavnet visitnordsjaelland.dk - men det er Ikke korekt, - - VisitNordsjælland  (tidligere ejer af domænenavnet) er nu opløst og kun en evt. kurator i boet kan meddele overdragelse af domænenavnet til en ny registrant, og ikke uden samtykke fra Helsingør kommune som stadig er en del af "boet".

Rettighederne til dette domæne navn tilhører enten Helsingør Kommune, som oprindeligt registrant tilbage i 2005, - Eller den samling af turist aktører der stadig promoverer indbegrebet af Nordsjælland - Hornbæk - Helsingør - "Danmark´s lystige hjørne", med det formål at øge turismen i Nordsjælland med flere overnattende gæster og "Long time tourists"

Helsingør kommune har altid været den største både drivkraft, bidragsyder og har altid haft den største tiltrækningskraft til Nordsjælland og de fire kommuner i Anette Sørensen´s nye forening vil få en voldsom tilbagegang på bekostning af den forsmåede direktør´s personlige hævntogt mod Helsingør Kommune.

Omsætningen i turistbranchen for Helsingør Kommune udgør Ca. 1,9 Ma. og skaber ca. 10 procent af kommunens jobs.

Den "forsmåede" tidligere direktør "Annette Sørensen´s" personlige krig mod Helsingør Kommune vil få fatale konsekvenser for Kommunens turisterhverv og betyder tab af tusindvis af arbejdspladser hvis ikke domænenavnet "visitNordsjaelland.dk straks overdrages til enten Helsingør Kommune eller visit-nordsjælland.dk  som i forvejen promoverer Helsingør og Nordsjælland, bla. med denne portal, - visit-Helsingoer.dk - Helsingorby.dk - helsingorborger.dk - smiling-elsinore.dk - oplev-helsingor.dk.

Kontakt til formand for Kultur- og Turismeudvalget Helsingør

Ring eller mail til udvalgssekretær Tina Solberg Mikkelsen på telefon 49 28 25 01.

Helsingør er nu trådt ud af samarbejdet og VISITNORDSJÆLLAND eksisterer dermed ikke længere, Annette Sørensen har etableret et nyt commercielt selskab som kalder sig 'Nordsjællands turismeorganisation', der distancerer sig meget fra Danmark´s Riviera, og indbegrebet af Nordsjælland.

Helsingør må derfor også omdefinere samarbejdet - indsatsområdet og samhørigheden til de andre fire Kommuner

Der verserer i øjeblikket en sag ved Klagenævnet For Domænenavne hvor Kontoen til og domænet visitnordsjaelland.dk OMGÅENDE kræves suspenderet idet Annette Sørensen ulovligt benytter og har misbrugt den tidliger forenings turistportal som (hævntogt) Mod Helsingør Kommune og For at afgive falske registreringsoplysninger til dk-hostmaster. - - flere virksomheder i Helsingør kommune har betalt For annoncer som nu er slettet, det er bedrageri.

I dag har Den Danske Riviera (nordens lystige hjørne) ikke længere 'Kystens Perle', men et nyrenoveret Hotel Marienlyst, adskillige Golfbaner og et af Nordeuropa´s ypperligste Renæssanceslotte Kronborg som er udnævnt til verdensarv af UNESCO - 'immortalised by Wiliam Shakespeare back In the 1600S' hvor Shakespera valgte Kronborg som Hamlet*s Castle.
'Nordens lystige Hjørne eksisterer stadig'. I dag er det kunstnere og det mere velstående borgerskab der med store strandvejsvillaer pryder Strandvejen på den ene og den anden side af Kronborg . Andet "godtfolk" søger også mod Den Danske Riviera fra Hornbæk til Snekkersten,
Nu går Danmark´s Riviera også under betegnelsen Smiling Nordsjælland - - (Helsingør har en af Danmarks højeste udskrivningsgrundlag og alle er glade.)

Danmarks Riviera - Smiling Nordsjælland har god grund til at distancere sig fra de fire Kommuner.
Det vil umiddelbart efterlade de fire kommuner som 'taberne' i det turistsamarbejde Helsingør nu er trådt ud af.

Læs meget mere om "Den Danske Riviera, strandvejsvilla, hurtig oktantal og Bugatti i carporten "